top of page

Vi har møterom som er gratis for våre leietakere.

Eksterne gjester kan også booke vårt møterom.

1.000,- pr dag

Servering kan ordnes via Egersund Servering.

Velg catering, Kniv & Gaffel eller Biblioteket.

Mer info HER

bottom of page